• Volg ons

Klachtenprocedure

Heeft u een klacht of opmerking?

 

 

Thuisschoonmaak streeft naar een dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden zijn, dan kunt u een klacht indienen. Hieronder vindt u informatie over hoe u uw klacht kunt indienen en binnen welke termijn u een reactie kunt verwachten. Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze klanten. Uw klacht nemen wij dan ook uiterst serieus. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze bedrijfsvoering kunnen verbeteren.

Uw klacht en/of melding dient binnen 24 uur na oplevering schoonmaak bij ons binnen te zijn. Klachten ingediend na deze termijn worden niet meer in behandeling genomen.

Hoe en waar kunt u uw klacht indienen?

U kunt uw klacht indienen door ons een e-mail te sturen. Ook kunt u een schriftelijke klacht insturen naar:

Thuisschoonmaak
Postbus 522
2130 AM Hoofddorp

Wij verzoeken u uw
 klacht zo duidelijk mogelijk te omschrijven met een heldere onderbouwing van uw standpunt. Vergeet u niet de datum te vermelden als wel de naam van de schoonmaakmedewerker. Op deze manier kunnen wij uw klacht het beste behandelen. U ontvangt een schriftelijke (e-mail) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Indien nodig zullen wij contact met u opnemen. Uiteraard spreekt het voor zicht dat wanneer u klacht gegrond is, wij zullen zorgen voor een passende oplossing.

Een klacht kan nooit anoniem ingediend worden. Anoniem ontvangen klachten kunnen en zullen wij dan ook niet in behandeling nemen.