• Volg ons

FAQ

Thuisschoonmaak is het schoonmaakbedrijf voor de particulier. Thuisschoonmaak maakt uw woning schoon met elke door u gewenste frequentie rekening houdende met de speciale wensen en eisen die u als klant stelt.

Ons eerste antwoord op deze vraag is: goed! Thuisschoonmaak is een professioneel schoonmaakbedrijf met dito medewerkers. Medewerkers die verstand van zaken hebben, goed getraind zijn en een vakopleiding schoonmaak gevolgd hebben. Medewerkers bij Thuisschoonmaak hebben jarenlange ervaring in de hotelschoonmaak, kantoorschoonmaak of hebben een gedegen opleiding op het gebied van marketing, management of anders.  

Bij Thuisschoonmaak werken wij niet op basis van losse uren. Thuisschoonmaak werkt op basis van kwaliteit. Onze schoonmakers zetten de tijd in die nodig is om uw huis grondig, vakkundig en professioneel schoon te maken. Gemiddeld wordt hierbij 3 uur gewerkt. Heeft uw huis een keer wat meer aandacht nodig, dan blijven onze schoonmakers langer. Andersom geldt, vraagt uw woning een keer minder aandacht, dan zullen wij ook minder tijd inzetten. Uiteraard doenwij dit alles binnen redelijke grenzen en zorgen onze medewerkers altijd voor een goed schoongemaakte woning.

Thuisschoonmaak is een commerciële onderneming. Ook bij ons draait het ondernemen om het draaien van een gezonde omzet en dito winst. Dit doen geheel conform wet- en regelgeving en volgens de geldende CAO. Waar bij andere aanbieders de medewerkers werkzaam zijn via de regeling 'dienstverlening aan huis' zijn bij Thuisschoonmaak alle medewerkers in dienst, krijgen zij een normaal loon, bouwen zij vakantiegeld op, pensioen en betalen wij door bij ziekte. Door het aanbieden van contracten en goede arbeidsvoorwaarden weten wij onze medewerkers te 'binden'. De doorstroom van medewerkers bij Thuisschoonmaak is minimaal en alleen dat al geeft aan dat wij we een serieuze en goede werkgever c.q. schoonmaakpartner zijn. 

Thuisschoonmaak is landelijk actief met uitzondering van de Waddeneilanden. 

Bij Thuisschoonmaak zijn wij goed verzekerd. Bij eventuele aan Thuisschoonmaak verwijtbare veroorzaakte schade zullen wij zorgen voor een passende en correcte oplossing en afhandeling. Bent je al klant bij ons? Dan ligt er een kopie verzekeringspolis voor jou ter inzage. 

Je hoeft tijdens de schoonmaakwerkzaamheden niet thuis te zijn. Je kunt gerust jouw huis verlaten. Wel adviseren wij iedereen om tijdens de eerste schoonmaakbeurt aanwezig te zijn. Zo kunnen jij en de thuisschoonmaakmedewerker elkaar leren kennen, kunt je aangeven wat jij precies wenst en kan de schoonmaakmedewerker eventuele vragen stellen aan jou. Ook voor ons is een nieuwe woning altijd even wennen en zijn er altijd wel wat vragen. 

Voor aanvang van de werkzaamheden zullen wij afspraken maken met jou met betrekking tot het eventuele sleutelbeheer. Wanneer je een sleutel afgeeft aan Thuisschoonmaak, krijg je van ons een sleutelverklaring, ondertekend door zowel de schoonmaakmedewerker als de directie. Thuisschoonmaak maakt geen kopie van uw sleutel (indien nodig nemen wij contact met je op) en Thuisschoonmaak gebruikt de sleutel alleen op de met jou gemaakte tijdstippen.

Thuisschoonmaak is een professioneel schoonmaakbedrijf en werkt derhalve dan ook met professionele producten en materialen. Al onze schoonmaakmiddelen voldoen aan de strengst gestelde eisen. Bij ons dus ook geen allesreinigers van de supermarkt of chloor, maar goede producten die niet alleen zuiniger zijn in gebruik maar ook een bewezen betere werking hebben. Gaat jouw voorkeur uit naar de schoonmaakmiddelen die jij in huis hebt dan is het uiteraard geen probleem voor ons om met die producten te werken. Wel vervalt in dat geval het recht om te claimen bij eventueel gemaakte schade door de door jou aangedragen schoonmaakproducten.

Ben jij of iemand anders in huis allergisch voor bepaalde stoffen? Laat dit dan weten aan ons. Wij zullen dan op zoek gaan naar een passend schoonmaakproduct waar jij of jouw medebewoner geen hinder van ondervindt.

Met Thuisschoonmaak haalt je iemand in huis. Je kunt er vanuit gaan dat Thuisschoonmaak een strenge selectieprocedure hanteert op het gebied van het aannemen van personeel. Thuisschoonmaak is te gast in jouw woning. Wij gaan met de uiterste zorg om met jouw persoonlijke eigendommen. Het is voor medewerkers van Thuisschoonmaak niet toegestaan om foto's te maken uw huis, interieur etc. zonder uw nadrukkelijke toestemming. Thuisschoonmaak gaat discreet om met namen, adressen, telefoonnummer en andere gegevens.

Nee, Thuisschoonmaak werkt niet volgens de regeling 'Dienstverlening aan huis'. In tegenstelling tot bij de regeling 'Dienstverlening aan huis' hebben wij onze medewerkers in dienst. Al onze arbeidscontracten zijn zorgvuldig opgesteld en voldoen aan de huidige geldende cao. Naast het salaris zorgen wij ook voor de verplichte afdrachten, vakantiedagen, ziektegeld en pensioen. 

Medewerkers die volgens de regeling 'Dienstverlening aan huis' werken dienen zelf zorg te dragen voor de verplichte afdrachten en een correcte BTW-aangifte. Helaas gaat dat maar al te vaak fout en volgt een boete voor zowel medewerker, bemiddelaar als mede de klant. Bij ons ligt die taak bij Thuisschoonmaak zodat zowel medewerker als klant geen problemen krijgen met de Belastingdienst.

Bij Thuisschoonmaak kun je op de verschillende manieren betalen: per bank, of voor de eenmalige schoonmaak ook per pin. Bij voorkeur werken wij niet met contanten. Je kunt een factuur ontvangen per schoonmaakbeurt of wij sturen je een verzamelfactuur voor de gehele laatste maand. Thuisschoonmaak factureert op de eerste maandag van de maand of op de laatste dag van de maand, afhankelijk van de maand. Je hebt dan 14 dagen de tijd om jouw betaling te voldoen. Betaalt je per pin? Dan ontvang je van ons bewijs van betaling achteraf.

Ja, je kunt een automatische incasso afgeven. Sommige opdrachtgevers geven de voorkeur aan een automatische incasso. Bij Thuisschoonmaak factureren wij rond de 1e van de maand. Onze betalingstermijn is 30 dagen. Wanneer u een automatische incasso afgeeft dan zal de datum van uitvoering van de automatische incasso rond de 26e van de maand liggen. Vanaf de factuurdatum heeft u 14 dagen de tijd om bezwaar te maken tegen de incasso. Is de incasso afgeschreven dan dient u binnen 8 weken contact op te nemen met uw bank. Uiteraard kunt je ook contact leggen met Thuisschoonmaak, wij zullen dan zorg dragen voor een goede afhandeling.

Thuisschoonmaak streeft naar perfectie. Toch kan het zijn dat u niet helemaal tevreden bent. Indien u niet tevreden bent of een ander klacht heeft kunt u te allen tijden contact opnemen met Thuisschoonmaak via info@Thuisschoonmaak.nl of via telefoon op nummer: 023-6200013. Bij voorkeur ontvangen wij uw klacht via ons klachtenformulier. U kunt hier de aard van de klacht omschrijven. Ook hier geldt dat wij voor een passende en correcte oplossing zullen zorgen.